Reglement

Vasco Nails online winkel voorwaarden

waarin onder meer de beginselen voor het sluiten van koopovereenkomsten via de shop worden gespecificeerd, met daarin de belangrijkste informatie over de verkoper, de shop en de rechten van de consument.De bepalingen betreffende de Bevoorrechte Ondernemer zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021.INHOUD
§ 1 Definities
§ 2 Contact opnemen met de Verkoper
§ 3 Technische vereisten
§ 4 Winkelen in de winkel
§ 5 Betalingen
§ 6 Voltooiing van de bestelling
§ 7 Herroepingsrecht
§ 8 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
§ 9 Klachten
§ 10 Kortingsbonnen en hoe ze te gebruiken
§ 11 Persoonsgegevens
§ 12 Bezwaren
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

§ 1 DEFINITIES

Werkdagen - dagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen.
Consument - een consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Account - een gratis functie van de Winkel (elektronisch aangeboden dienst) geregeld door een afzonderlijk reglement, waardoor de Koper zijn individuele account in de Winkel kan aanmaken.
Koper - elke entiteit die in de Winkel koopt.
Bevoorrechte Koper - een Consument of Bevoorrechte Ondernemer.
Geprivilegieerde Ondernemer - een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met de Verkoper die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, maar voor hem/haar geen professioneel karakter heeft (de definitie is geldig voor overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021).
Voorwaarden - deze algemene voorwaarden.
Shop - de Vasco Nails online shop uitgebaat door de Verkoper op https://vasco-nails.nl
Verkoper - VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ met maatschappelijke zetel te ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź, ingeschreven in het Nationale Rechtbankregister - Ondernemersregister door de Districtsrechtbank voor Łódź ŚRÓDMIEŚCIA IN ŁÓDŹ, XX Wydział GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTROWEGO SĄDOWEGO, onder KRS nr. 0000950341, NIP 7262690363, REGON nr. 52144258800000, maatschappelijk kapitaal 100000,00 zł.

§ 2 CONTACT MET DE VERKOPER

 1. Postadres: 71 Inflancka Street, 91-848 Łódź
 2. E-mailadres: [email protected]
 3. Telefon: +48 667 043 907

§ 3 TECHNISCHE VEREISTEN

 1. Voor de goede werking van de Shop heeft u nodig:
  • een apparaat met toegang tot het internet
  • een webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt.
 2. Voor het plaatsen van een bestelling in de Winkel is, naast de in § 1 genoemde vereisten, een actieve e-mailaccount nodig.

§ 4 WINKELEN IN DE WINKEL

 1. De in de Winkel getoonde prijzen van goederen zijn de totaalprijzen voor de goederen.
 2. De Verkoper wijst erop dat de totale bestelprijs bestaat uit de prijs voor de in de Winkel aangegeven goederen en, indien van toepassing, de leveringskosten van de goederen.
 3. De te kopen goederen moeten worden toegevoegd aan het winkelwagentje in de Winkel.
 4. De Koper kiest vervolgens de wijze van levering van de goederen en de wijze van betaling van de bestelling uit die welke beschikbaar zijn in de Winkel en verstrekt de nodige gegevens voor de uitvoering van de geplaatste bestelling.
 5. De bestelling is geplaatst wanneer de Koper de inhoud ervan bevestigt en de Algemene Voorwaarden aanvaardt.
 6. Het plaatsen van een bestelling staat gelijk aan het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper.
 7. De Verkoper bezorgt de bevoorrechte Koper uiterlijk bij de levering van de goederen een bevestiging van de sluiting van de koopovereenkomst op een duurzame drager.
 8. De Koper kan zich bij de Winkel registreren, d.w.z. er een Account aanmaken, of aankopen doen zonder registratie door bij elke mogelijke bestelling zijn gegevens te verstrekken.

§ 5 BETALINGEN

 1. Een geplaatste bestelling kan naar keuze van de Koper betaald wordeno:
  1. door eenvoudige overschrijving op de bankrekening van de Verkoper;
  2. via betaalkaart:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Elektronisch
   • Maestro
  3. via het betalingsplatform:
   • Shoper Betalingen
   • PayPal
   • PayU
   • Przelewy24
   • TPay.com
   • Klarna
   • Braintree
  4. onder rembours, d.w.z. per kaart of contant bij levering van de goederen aan de Koper;
  5. per kaart of contant bij het persoonlijk afhalen van de goederen.
 2. Indien de Koper kiest voor betaling via het betalingsplatform Shoper, is de online betalingsdienstaanbieder Blue Media S.A.
 3. Indien de Koper kiest voor vooruitbetaling, moet de bestelling worden betaald binnen 14 Werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
 4. De Verkoper informeert dat in het geval van sommige betaalmethoden, vanwege hun specificiteit, de betaling van de bestelling via deze methode alleen direct na het plaatsen van de bestelling mogelijk is.

§ 6 VERWERKING VAN DE BESTELLING

 1. De verkoper is verplicht de goederen zonder gebreken te leveren.
 2. De levertijd van de bestelling is aangegeven in de Winkel.
 3. Indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling van de bestelling, gaat de Verkoper na betaling over tot uitvoering van de bestelling.
 4. Indien de Koper binnen één bestelling goederen met verschillende levertermijnen heeft gekocht, wordt de bestelling uitgevoerd binnen de termijn die geldt voor de goederen met de langste levertermijn.
 5. Landen op het grondgebied waarvan de levering plaatsvindt:
  • Polen
  • Duitsland
  • Tsjechië
  • Spanje
  • Portugal
  • Oostenrijk
  • België
  • Bulgarije
  • Cyprus
  • Tsjechische Republiek
  • Denemarken
  • Estland
  • Finland
  • Frankrijk
  • Griekenland
  • Spanje
  • Nederland
  • Ierland
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Letland
  • Malta
  • Roemenië
  • Slowakije
  • Slovenië
  • Zweden
  • Hongarije
  • Italië
 6. De in de Shop gekochte goederen worden geleverd afhankelijk van de door de Koper gekozen leveringswijze:
  1. Via een koeriersbedrijf
  2. Via de Poolse Post
  3. ORLEN Pakketdienst
  4. Via de pakketautomaten van InPost
 7. De Koper kan de goederen persoonlijk afhalen op de maatschappelijke zetel van de Onderneming tijdens de openingsuren.
 8. Indien de koper ervoor kiest om de goederen persoonlijk af te halen, zullen de goederen klaar zijn voor afhaling op de aangegeven datum van voltooiing van de bestelling, en indien de verkoper een datum van verzending van de goederen heeft aangegeven - op die datum.

§ 7 HERROEPINGSRECHT

 1. De bevoorrechte koper heeft het recht om, onder voorbehoud van § 8 van de Algemene Voorwaarden, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met de verkoper via de Shop te herroepen.
 2. De termijn om de overeenkomst te herroepen vervalt na 14 dagen vanaf de dag:
  1. waarop de Voorrangskoper in het bezit van de goederen is gekomen of waarop een door de Voorrangskoper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, in het bezit van de goederen is gekomen;
  2. waarop de voorrangskoper de laatste van de goederen in bezit heeft genomen of waarop een door de voorrangskoper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste van de goederen in bezit heeft genomen in geval van een overeenkomst betreffende de eigendomsoverdracht van meerdere afzonderlijk geleverde goederen.
 3. Opdat de bevoorrechte koper zijn herroepingsrecht zou kunnen uitoefenen, moet hij de verkoper, aan de hand van de in § 2 van de voorwaarden vermelde gegevens, op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een per post verstuurde brief of per e-mail doorgegeven informatie).
 4. Een bevoorrechte koper kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping aan het einde van de Voorwaarden, maar dit is niet verplicht.
 5. Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat de bevoorrechte koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn informatie over de uitoefening van zijn herroepingsrecht toezendt.

  GEVOLGEN VAN HERROEPING
 6. In geval van herroeping van de gesloten overeenkomst zal de Verkoper aan de Prioritaire Koper alle van hem ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de door de Prioritaire Koper gekozen methode van levering anders dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gewone methode van levering), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Prioritaire Koper om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, terugbetalen.
 7. De verkoper zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat door de prioritaire koper bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de prioritaire koper anders overeenkomt, in welk geval de prioritaire koper in verband met een dergelijke terugbetaling geen kosten verschuldigd is.
 8. De Verkoper kan de terugbetaling inhouden tot hij de goederen heeft ontvangen of tot hij een bewijs van teruggave heeft ontvangen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 9. De Verkoper verzoekt de goederen terug te sturen naar het volgende adres: 71 Inflancka Street, 91-848 Łódź onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Voorrangskoper de Verkoper heeft geïnformeerd over de herroeping van de koopovereenkomst. De termijn is in acht genomen indien de bevoorrechte koper de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.
 10. De bevoorrechte koper draagt de rechtstreekse kosten van de terugzending.
 11. De bevoorrechte koper is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van het gebruik van de goederen anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 12. Indien de goederen wegens hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, zal de bevoorrechte koper ook de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen moeten dragen. Het geschatte bedrag van deze kosten wordt door de Verkoper aan de Bevoorrechte Koper meegedeeld in de beschrijving van de goederen in de Shop of bij het plaatsen van de bestelling.
 13. Indien een terugbetaling vereist is voor een transactie uitgevoerd door een bevoorrechte koper met een betaalkaart, zal de Verkoper de terugbetaling uitvoeren op de bankrekening toegewezen aan die betaalkaart.

§ 8 UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

 1. Het herroepingsrecht van een op afstand gesloten overeenkomst, bedoeld in § 7 van de Voorwaarden, is niet van toepassing op een overeenkomst:
  1. waarbij het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerde zaak is, vervaardigd volgens de specificaties van de bevoorrechte koper of die dient om aan zijn geïndividualiseerde behoeften te voldoen;
  2. waarin het voorwerp van de prestatie een zaak is die snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
  3. waarbij het voorwerp van de prestatie een goed is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die na opening van de verpakking om gezondheids- of hygiënische redenen niet kan worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend;
  4. wanneer het voorwerp van de prestatie de levering is van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere goederen;
  5. wanneer het voorwerp van de prestatie geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur is die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na de levering is geopend;
  6. voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;
  7. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst.

§ 9 KLACHTEN

 1. Indien de goederen gebrekkig zijn, heeft de Koper het recht om over de gebrekkige goederen te klagen op basis van de garantie of waarborg geregeld in het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de waarborg werd toegekend.
 2. Op basis van de garantie kan de Koper, onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek:
  1. een verklaring indienen om de prijs te verminderen,
  2. in geval van een materieel gebrek - een verklaring van herroeping van het contract afleggen,
  3. eisen dat de zaak wordt vervangen door een exemplaar zonder gebreken,
  4. opheffing van het gebrek eisen.
 3. De Verkoper is aansprakelijk uit hoofde van de garantie, indien een materieel gebrek wordt vastgesteld vóór het verstrijken van twee jaar vanaf de datum van levering van het goed aan de Koper - volgens de beginselen van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Volgens het Burgerlijk Wetboek verliest de koper, die een andere dan een bevoorrechte ondernemer is, de rechten op garantie indien hij of zij de goederen niet heeft onderzocht in de tijd en op de wijze die gebruikelijk is voor goederen van die soort en de verkoper niet onmiddellijk op de hoogte heeft gebracht van het gebrek, en indien het gebrek pas later aan het licht kwam - indien hij of zij de verkoper niet onmiddellijk na de ontdekking ervan op de hoogte heeft gebracht.
 5. De Verkoper vraagt om klachten op basis van de garantie in te dienen op het post- of e-mailadres vermeld in § 2 van de Voorwaarden.
 6. Indien blijkt dat het voor de behandeling van de klacht noodzakelijk is de gebrekkige goederen aan de Verkoper te leveren, is de Koper verplicht de goederen, in geval van een bevoorrechte Koper - op kosten van de Verkoper, te leveren op het adres ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź.
 7. Indien voor de goederen aanvullend een garantie wordt verleend, is de informatie daarover en over de voorwaarden ervan beschikbaar in de productbeschrijving in de Winkel.
 8. Klachten over de werking van de Winkel moeten naar het in § 2 van de Voorwaarden vermelde e-mailadres worden gestuurd.
 9. Klachten worden door de Verkoper binnen 14 dagen in behandeling genomen.

  BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN VORDERINGSPROCEDURE
 10. Indien de klachtenprocedure niet het door de Consument verwachte resultaat oplevert, kan de Consument onder meer gebruik maken van:
  1. bemiddeling door de plaatselijk bevoegde Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij een verzoek tot bemiddeling dient te worden ingediend. De procedure is in de regel kosteloos. De lijst van inspecties is hier te vinden: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. met de hulp van het bevoegde permanente arbitragehof voor consumentenzaken dat werkzaam is bij de provinciale inspectie van de handelsinspectie en waarbij een verzoek om behandeling van de zaak voor het arbitragehof moet worden ingediend. In de regel is de procedure gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. de gratis bijstand van de gemeentelijke of districtsombudsman voor consumenten;
  4. het online ODR-platform dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 KORTINGSBONNEN EN HOE ZE TE GEBRUIKEN

 1. Kortingsbonnen zijn bonnen die op geen enkele manier kunnen worden gekocht. Ze worden alleen uitgegeven in het kader van reclamecampagnes en hebben een specifieke vervaldatum.
 2. Kortingsbonnen kunnen alleen worden gebruikt binnen een bepaalde periode bij het plaatsen van een enkele bestelling. Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten van de reclamecampagne. Kortingsbonnen kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Kortingsbonnen kunnen een minimale bestelwaarde vereisen.
 3. De waarde van het product mag niet lager zijn dan het bedrag op de kortingsbon. Als de prijs van het product hoger is dan de waarde van de kortingsbon, kan het verschil via een ander betaalmiddel worden verrekend. De kortingsbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en is op geen enkele wijze rentedragend. Als een product geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd, kan de waarde van de kortingsbon niet worden terugbetaald.
 4. Kortingsbonnen kunnen alleen worden gebruikt voordat het bestelproces is voltooid. Het is niet mogelijk deze op een later tijdstip te gebruiken. Het is niet toegestaan kortingsbonnen over te dragen aan andere personen. Het is niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen tegelijk te combineren.
 5. Als u een kortingsbon gebruikt bij het winkelen, houd er dan rekening mee dat wij het recht behouden de volledige prijs van de producten in rekening te brengen, die zal worden ingehouden als door annulering de totale waarde van de bestelling onder de waarde van de kortingsbon valt.

§ 11 PERSOONSGEGEVENS

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die de Koper tijdens het gebruik van de Shop verstrekt, is de Verkoper. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper - met inbegrip van andere doeleinden en gronden voor gegevensverwerking, evenals de ontvangers van de gegevens - is te vinden in de Privacy Policy die beschikbaar is op de Shop - als gevolg van het transparantiebeginsel in de Algemene Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming - "RODO".
 2. Het doel van de verwerking door de Verkoper van de door de Koper in verband met aankopen in de Shop verstrekte gegevens is de uitvoering van bestellingen. De basis voor de verwerking van persoonsgegevens in dit geval is:
  • de overeenkomst of handelingen op verzoek van de Koper gericht op de totstandkoming daarvan (art. 6, lid 1, onder b) RODO),
  • de wettelijke verplichting van de Verkoper met betrekking tot de boekhouding (art. 6, lid 1, onder c) RODO), en
  • het gerechtvaardigde belang van de Verkoper om de gegevens te verwerken met het oog op het vaststellen, doen gelden of verdedigen van eventuele vorderingen (art. 6, lid 1, onder f) RODO).
 3. Het verstrekken van gegevens door de koper is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet verstrekken van gegevens maakt het sluiten van een overeenkomst in de Winkel onmogelijk.
 4. De gegevens van de Koper die in verband met aankopen in de Shop worden verstrekt, worden verwerkt tot:
  1. het tussen de Koper en de Verkoper gesloten contract niet langer geldig is;
  2. de Verkoper niet langer wettelijk verplicht is de gegevens van de Koper te verwerken;
  3. de mogelijkheid om claims van de Koper of de Verkoper met betrekking tot het door de Shop gesloten contract te doen gelden, ophoudt;
  4. het bezwaar van de Koper tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens - indien de grondslag van de gegevensverwerking het gerechtvaardigd belang van de Verkoper was - wordt aanvaard
  – wat in een bepaald geval van toepassing is en zich uiterlijk voordoet.
 5. De Koper heeft het recht om te verzoekena:
  1. toegang tot zijn persoonsgegevens,
  2. rectificatie,
  3. wissing,
  4. beperking van de verwerking,
  5. de gegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking
   alsmede het recht om:
  6. te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de Koper - tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de RODO (d.w.z. op grond van de door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde gerechtvaardigde belangen).
 6. Om zijn rechten uit te oefenen moet de Koper contact opnemen met de Verkoper aan de hand van de gegevens in § 2 van de Voorwaarden.
 7. Indien de Koper van mening is dat zijn/haar gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan de Koper een klacht indienen bij de Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

§ 12 DISCLAIMERS

 1. Het verstrekken van onwettige inhoud door de Koper is verboden.
 2. Elke bestelling in de Shop vormt een afzonderlijke koopovereenkomst en vereist een afzonderlijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten voor het tijdstip en het doel van de uitvoering van de bestelling.
 3. Contracten die op basis van de Voorwaarden worden gesloten, worden gesloten in de Poolse taal.
 4. In geval van een eventueel geschil met een koper die geen prioritaire koper is, is de bevoegde rechtbank de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper.Bijlage nr. 1 bij de Voorwaarden

Hieronder vindt u een modelformulier voor herroeping, dat de consument of bevoorrechte koper al dan niet kan gebruiken:MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u de overeenkomst wilt herroepen)

VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
71 Inflancka Street, 91-848 Łódź
e-mailadres: [email protected]

- Ik/Wij(*) ..................................................................... informeer(*) hierbij over mijn/onze herroeping van de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende artikelen(*) / levering van de volgende dienst(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Datum van sluiting van het contract(*)/van ontvangst(*)

..............................................................................................................................................................................

- Naam bevoorrechte consument(en)/ondernemer(s):

..............................................................................................................................................................................

- Adres van bevoorrechte consument(en)/ondernemer(s):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Handtekening consument(en)/ondernemer(s)
(alleen indien het formulier op papier wordt verzonden)

Datum ............................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden

in de winkel van Vasco NailsDe bepalingen betreffende de Bevoorrechte Ondernemer zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021.INHOUD
§ 1 Definities
§ 2 Contact opnemen met de verkoper
§ 3 Technische vereisten
§ 4 Rekening
§ 5 Klachten
§ 6 Persoonsgegevens
§ 7 Bezwaren

§ 1 DEFINITIES

Consument - een consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Account - een gratis functie van de Winkel (dienst) geregeld in de Algemene Voorwaarden, dankzij welke de Koper zijn individuele account in de Winkel kan aanmaken.
Koper - elke entiteit die in de Winkel koopt.
Bevoorrechte Koper - Consument of Bevoorrechte Ondernemer.
Bevoorrechte Ondernemer - een natuurlijke persoon die met de Verkoper een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, maar die voor hem/haar geen professioneel karakter heeft (definitie van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021).
Voorwaarden - deze voorwaarden van de Account.
Shop - de Vasco Nails online shop uitgebaat door de Verkoper op https://vasco-nails.nl
Verkoper - VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ met maatschappelijke zetel te ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź, ingeschreven in het Nationale Rechtbankregister - Ondernemersregister door de Districtsrechtbank voor Łódź ŚRÓDMIEŚCIA IN ŁÓDŹ, XX Wydział GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTROWEGO SĄDOWEGO, onder nr. KRS 0000950341, NIP 7262690363, REGON nr. 52144258800000, maatschappelijk kapitaal 100000,00 zł.

§ 2 CONTACT MET DE VERKOPER

 1. Postadres: 71 Inflancka Street, 91-848 Łódź
 2. E-mailadres: [email protected]
 3. Telefoon: +48 667043907

§ 3 TECHNISCHE VEREISTEN

 1. Om goed te functioneren en een Account in te stellen heeft u nodig:
  • een actieve e-mail account
  • een apparaat met toegang tot het internet
  • een webbrowser die JavaScript en cookies ondersteunt

§ 4 ACCOUNT

 1. Het aanmaken van een Account is geheel vrijwillig en hangt af van de wil van de Koper.
 2. Een Account geeft de Koper extra mogelijkheden, zoals: het bekijken van de geschiedenis van de door de Koper in de Shop geplaatste bestellingen, het controleren van de bestelstatus of het zelf bewerken van de gegevens van de Koper.
 3. Om een Account aan te maken moet een daarvoor bestemd formulier in de Shop worden ingevuld.
 4. Bij het aanmaken van een Account wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten tussen de Koper en de Verkoper over het onderhoud van het Account volgens de in het Reglement vermelde principes.
 5. De koper kan te allen tijde zonder kosten het Account opzeggen.
 6. Om de Account op te zeggen dient men zijn/haar ontslag te sturen naar de Verkoper op het volgende e-mailadres: [email protected], hetgeen zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van de Account en beëindiging van de overeenkomst betreffende de Account.

§ 5 KLACHTEN

 1. Klachten over het functioneren van het Account dienen te worden gestuurd naar het e-mailadres [email protected]
 2. Klachten worden door de Verkoper binnen 14 dagen in behandeling genomen.

  BUITENGERECHTELIJKE KLACHTEN- EN VORDERINGSPROCEDURE
 3. Indien de klachtenprocedure niet tot het door de Consument verwachte resultaat leidt, kan de Consument onder meer gebruik maken van:
  1. bemiddeling door de plaatselijk bevoegde Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie, waarbij een verzoek tot bemiddeling dient te worden ingediend. De procedure is in de regel kosteloos. De lijst van inspecties is hier te vinden: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. met de hulp van het bevoegde permanente arbitragehof voor consumentenzaken dat werkzaam is bij de provinciale inspectie van de handelsinspectie en waarbij een verzoek om behandeling van de zaak voor het arbitragehof moet worden ingediend. In de regel is de procedure gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. de gratis bijstand van de gemeentelijke of districtsombudsman voor consumenten;
  4. het online ODR-platform, beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 PERSOONSGEGEVENS

 1. De beheerder van de persoonsgegevens die door de Koper bij het gebruik van de Account worden verstrekt, is de Verkoper. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper - inclusief andere doeleinden en gronden voor gegevensverwerking, evenals de ontvangers van de gegevens, zijn te vinden in de Privacy Policy die beschikbaar is in de Shop - vanwege het transparantiebeginsel, vervat in de Algemene Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) inzake gegevensbescherming - "RODO".
 2. Het doel van de verwerking van de gegevens van de Koper is het onderhouden van de Account. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in dit geval is een overeenkomst voor de levering van een dienst of handelingen die op verzoek van de Koper worden verricht met het oog op het sluiten van een dergelijke overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b) RODO), alsmede het gerechtvaardigd belang van de Verkoper, bestaande in de verwerking van gegevens met het oog op de vaststelling, het onderzoek of de verdediging van eventuele vorderingen (artikel 6, lid 1, onder f) RODO).
 3. Het verstrekken van gegevens door de Koper is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk voor het onderhouden van de Account. Het niet verstrekken van gegevens betekent dat de Verkoper niet in staat is om de dienst van het onderhouden van het Account te leveren.
 4. De gegevens van de koper worden verwerkt tot:
  1. de Account op verzoek van de Koper door de Koper of de Verkoper wordt verwijderd
  2. de mogelijkheid tot het indienen van claims door de Koper of de Verkoper met betrekking tot het Account ophoudt te bestaan;
  3. het bezwaar van de Koper tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens is geaccepteerd - in het geval dat de grondslag voor de gegevensverwerking het gerechtvaardigde belang van de Verkoper was
  – wat in dat geval van toepassing is en zich uiterlijk voordoet.
 5. De Koper heeft het recht te verzoeken om:
  1. toegang tot zijn persoonsgegevens,
  2. rectificatie,
  3. wissing,
  4. beperking van de verwerking,
  5. de gegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking
   alsmede het recht om:
  6. te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de Koper - tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de RODO (d.w.z. op grond van door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde gerechtvaardigde belangen).
 6. Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Koper contact opnemen met de Verkoper.
 7. Indien de Koper van mening is dat zijn/haar gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan de Koper een klacht indienen bij de Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

§ 7 DISCLAIMERS

 1. Het verstrekken van onwettige inhoud door de Koper is verboden.
 2. De Rekeningovereenkomst wordt gesloten in de Poolse taal.
 3. Bij het optreden van belangrijke redenen als bedoeld in lid 4 heeft de Verkoper het recht de Voorwaarden te wijzigen.
 4. Belangrijke redenen als bedoeld in lid 3 zijn:
  1. de noodzaak om de Winkel aan te passen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de activiteiten van de Winkel
  2. verbetering van de veiligheid van de geleverde dienst
  3. wijziging van de functionaliteit van de Account die wijziging van de Voorwaarden vereist.
 5. De Koper wordt ten minste 7 dagen voor de inwerkingtreding van een geplande wijziging van het Reglement geïnformeerd via een e-mail naar het adres dat is toegewezen aan de Account.
 6. Indien de Koper het niet eens is met de voorgenomen wijziging, dient hij dit aan de Verkoper kenbaar te maken door een passend bericht te sturen naar het e-mailadres van de Verkoper [email protected], hetgeen zal leiden tot beëindiging van de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een Account vanaf het moment van inwerkingtreding van de voorgenomen wijziging, of eerder indien de Koper een dergelijk verzoek indient.
 7. Indien de Koper op het moment van inwerkingtreding geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt hij geacht deze te hebben aanvaard, hetgeen geen beletsel vormt voor beëindiging van de overeenkomst in de toekomst.
 8. In geval van een eventueel geschil met een Koper die geen Prioritaire Koper is, is de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Verkoper bevoegd.


Voorwaarden van de nieuwsbrief

van Vasco Nails shopDe bepalingen betreffende de Bevoorrechte Koper zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021.INHOUD
§ 1 Definities
§ 2 Nieuwsbrief
§ 3 Klachten
§ 4 Persoonsgegevens
§ 5 Slotbepalingen

§ 1 DEFINITIES

Consument - consument in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Nieuwsbrief - een gratis elektronische dienst waarmee de Klant van de Dienstverlener langs elektronische weg vooraf bestelde berichten over de Winkel kan ontvangen, met inbegrip van informatie over aanbiedingen, promoties en nieuws in de Winkel.
Bevoorrechte Ondernemer - een natuurlijke persoon die met de Dienstverlener een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar bedrijfsactiviteit, maar voor hem/haar geen professioneel karakter heeft (definitie van toepassing op overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2021).
Shop - de Vasco Nails online shop uitgebaat door de Dienstverlener op https://vasco-nails.nl
Klant - elke entiteit die gebruik maakt van de Nieuwsbriefdienst.
Bevoorrechte Klant - een Consument of Bevoorrechte Ondernemer.
Dienstverlener - VASCO GEL POLISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ met maatschappelijke zetel te ul. Inflancka 71, 91-848 Łódź, ingeschreven in het Nationale Gerechtsregister - Ondernemersregister door de rechtbank van Łódź ŚRÓDMIEŚCIA IN ŁÓDŹ, XX Wydział GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTROWEGO SĄDOWEGO, onder nr. KRS 0000950341, NIP 7262690363, REGON nr. 52144258800000, maatschappelijk kapitaal 100000,00 zł.

§ 2 Nieuwsbrief

 1. De Klant kan vrijwillig gebruik maken van de Nieuwsbrief dienst.
 2. Om gebruik te maken van de nieuwsbriefdienst is een apparaat nodig met een internetbrowser in de laatste versie die JavaScript en cookies ondersteunt, met toegang tot het internet en een actieve e-mailaccount.
 3. E-mails die in het kader van deze dienst worden verzonden, worden verzonden naar het e-mailadres dat de Klant bij zijn aanmelding voor de Nieuwsbrief heeft opgegeven.
 4. Om een overeenkomst te sluiten en zich in te schrijven voor de dienst Nieuwsbrief, moet de Klant in de eerste stap in de Winkel zijn/haar e-mailadres opgeven waarop hij/zij in het kader van de Nieuwsbrief berichten wenst te ontvangen. Met de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten en begint de dienstverlener met de dienstverlening aan de Klant - onder voorbehoud van artikel 5.
 5. Om de dienst Nieuwsbrief naar behoren te kunnen verlenen, is de Klant verplicht zijn/haar correcte e-mailadres op te geven.
 6. Berichten die binnen de Nieuwsbrief worden verzonden zullen informatie bevatten over de mogelijkheid om zich af te melden, evenals een link om zich af te melden.
 7. De Klant kan zich, zonder opgave van redenen en zonder kosten, te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief door gebruik te maken van de in artikel 6 bedoelde mogelijkheid of door een bericht te sturen naar het e-mailadres van de Dienstverlener: [email protected]
 8. Het gebruik van de afmeldlink van de Nieuwsbrief door de Klant of het sturen van een bericht met het verzoek om zich af te melden van de Nieuwsbrief leidt tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst voor de levering van deze dienst.

§ 3 Klachten

 1. Klachten over de Nieuwsbrief moeten worden gemeld bij de Dienstverlener via het volgende e-mailadres: [email protected]
 2. De Dienstverlener zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klachtmelding reageren op de klacht.

  BUITENGERECHTELIJKE BEHANDELING VAN KLACHTEN EN CLAIMS
 3. Indien de klachtenprocedure niet tot het door de Dienstverlener die consument is verwachte resultaat leidt, kan de consument onder meer gebruik maken van:
  1. bemiddeling door de plaatselijk bevoegde provinciale inspectie van de handelsinspectie, waarbij een verzoek om bemiddeling moet worden ingediend. De procedure is in de regel kosteloos. De lijst van inspecties is hier te vinden: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. met de hulp van het bevoegde permanente arbitragehof voor consumentenzaken dat werkzaam is bij de provinciale inspectie van de handelsinspectie en waarbij een verzoek om behandeling van de zaak voor het arbitragehof moet worden ingediend. In de regel is de procedure gratis. De lijst van rechtbanken is beschikbaar op https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. de gratis bijstand van de gemeentelijke of districtsombudsman voor consumenten;
  4. het online ODR-platform dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Persoonlijke gegevens

 1. De beheerder van de door de Klant in verband met het abonnement op de Nieuwsbrief verstrekte persoonsgegevens is de Dienstverlener. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Dienstverlener - met inbegrip van andere doeleinden en gronden voor gegevensverwerking, evenals de ontvangers van de gegevens, is te vinden in de Privacy Policy die beschikbaar is in de Shop - als gevolg van het transparantiebeginsel dat is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad (EU) - "RODO".
 2. Het doel van de verwerking van de gegevens van de Klant is het versturen van de Nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in dit geval de dienstenovereenkomst of handelingen die op verzoek van de Ontvanger van de Dienst worden verricht om deze te sluiten (artikel 6, lid 1, onder b), van de RODO), alsmede het gerechtvaardigd belang van de Dienstverlener, bestaande uit de verwerking van gegevens met het oog op de vaststelling, het onderzoek of de verdediging van eventuele vorderingen (artikel 6, lid 1, onder f), van de RODO).
 3. Het verstrekken van gegevens door de Klant is vrijwillig, maar tegelijkertijd noodzakelijk voor het leveren van de Nieuwsbriefdienst. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de dienstverlener deze dienst niet leveren.
 4. De gegevens van de Klant worden verwerkt totdat:
  1. de Klant zich afmeldt voor de Nieuwsbrief;
  2. de mogelijkheid voor de Klant of de Dienstverlener om aanspraken in verband met de Nieuwsbrief te doen gelden, ophoudt te bestaan;
  3. het bezwaar van de Klant tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens is geaccepteerd - in het geval dat de verwerking was gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de Dienstverlener
  – wat in het betreffende geval van toepassing is en wat zich uiterlijk voordoet.
 5. De Cliënt heeft het recht om te verzoeken:
  1. toegang tot zijn/haar persoonsgegevens,
  2. rectificatie,
  3. wissing,
  4. beperking van de verwerking,
  5. de gegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking
   alsmede het recht om:
  6. te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de Dienstverlener - tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de RODO (d.w.z. op grond van de door de verantwoordelijke voor de verwerking nagestreefde gerechtvaardigde belangen).
 6. Om zijn/haar rechten uit te oefenen dient de Cliënt contact op te nemen met de Dienstverlener.
 7. Indien de Klant van mening is dat zijn/haar gegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan de Klant een klacht indienen bij de Voorzitter van de Dienst Bescherming Persoonsgegevens.

§ 5 Slotbepalingen

 1. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden uitsluitend om gewichtige redenen te wijzigen. Onder belangrijke reden wordt verstaan de noodzaak om deze voorwaarden te wijzigen als gevolg van modernisering van de Nieuwsbriefdienst of wijziging van wettelijke voorschriften die van invloed zijn op de dienstverlening door de Dienstverlener.
 2. Informatie over de geplande wijziging van de regels wordt ten minste 7 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging naar het bij de aanmelding voor de Nieuwsbrief opgegeven e-mailadres van de Klant gestuurd.
 3. Indien de Ontvanger van de Dienst geen bezwaar maakt tegen de geplande wijzigingen op het moment dat deze van kracht worden, wordt hij geacht deze te aanvaarden.
 4. Indien de Klant de geplande wijzigingen niet aanvaardt, dient de Klant informatie hierover te sturen naar het e-mailadres van de Dienstverlener: [email protected], hetgeen zal leiden tot de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst zodra de geplande wijzigingen van kracht worden.
 5. Het aanbieden van onwettige inhoud door de Opdrachtgever is verboden.
 6. Het dienstencontract voor de nieuwsbrief wordt afgesloten in de Poolse taal.
 7. In het geval van een Klant die geen bevoorrechte Klant is, is de bevoegde rechtbank de rechtbank van de zetel van de Dienstverlener.
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper Premium